Đoàn Thảo My

Nhân viên rất rât nhiệt tình nè , từ chú bảo vệ vô tới luôn á . Rất ưng nha 👍🏻❤️ Đánh giá spa 5*